Zasady ogólne

 • PIT wg skali zg z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • 18% od dochodu 85 528 zł
  • 32% od nadwyżki ponad 85 tys.528 zł
 • Prawo do  rozliczania kosztów,
 • Prawo do ulgi na dziecko,  rozliczenia z małżonkiem, darowizny, ulgi odsetkowe, na internet
 • Prawo do odliczenia strat z lat ubiegłych
 • Zaliczki płacimy co miesiąc (albo na wniosek kwartalnie ) do 20 dnia następnego miesiąca/kwartału,
 • Zaliczki  płacimy od momentu, gdy dochód (przychód minus koszty) przekroczy 3 091 zł
 • Możliwość wpłaty uproszczonych zaliczek – 1/12 podatku z zeznania PIT za poprzedni rok po spełnieniu dodatkowych warunków

19 % podatek liniowy

 • PIT wg stawki 19% niezależnie  od wysokości dochodu
 • Prawo do  odpisywania kosztów, odliczenia strat
 • BRAK ULG z wyjątkiem odliczenia zapłaconych składek ZUS
 • BRAK możliwości rozliczenia z dzieckiem, małżonkiem,
 • BRAK możliwości rozliczenia wg stawki 19%, gdy przychody z działalności uzyskane są od byłego lub obecgo pracodawcy  (ograniczenie 2 lata)
 • Zaliczki PIT płacimy co miesiąc (albo na wniosek kwartalnie ) do 20 dnia następnego miesiąca/kwartału po zakończeniu okresu
 • Zaliczki  PIT płacimy od momentu uzyskania dochodu, tzn. gdy  przychód przekroczy koszty

Ryczałt

 • PIT w wys. 3% przychodów – usługi handlu
 • PIT w wys. 5,5% przychodów – działalność wytwórcza, roboty budowlane
 • PIT w wys. 8,5% przychodów -działalność usługowa
 • 17% hotele, wynajem samochodów
 • 20% przychodów – działalność w ramach wolnych zawodów
 • Zakaz stosowania ryczałtu dla określonych grup przedsiębiorców

Karta podatkowa

 • Stała kwota podatku co m-c ustalana przez US – decyzja
 • Możliwa dla określonych grup działalności
 • Na wysokość podatku wpływa rodzaj działalności, liczba mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, liczba pracowników