Świadczymy usługi dla firm i spółek rozliczających się według zasad ogólnych, podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej, w szczególności dla jednoosobowych działalności gospodarczych osób fizycznych, spółek osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego.

Usługi podstawowe:

 • prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów
 • ewidencji przychodów
 • ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie miesięcznych / kwartalnych zaliczek na podatek
 • sporządzanie sprawozdań rocznych, sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • rozliczenia roczne
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS płatników

Usługi dodatkowe:

 • Wyprowadzanie zaległości, audyt dokumentów
 • Reprezentowanie klienta- pełnomocnictwo,
 • Bezpłatna pomoc związana z rejestracją firmy
 • Usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania,
 • Sporządzanie zestawień i analiz finansowych,
 • Wystawianie rachunków, faktur VAT, oraz dokumentów korygujących sprzedaż,
 • Doradztwo rachunkowo – księgowe,
 • sporządzanie sprawozdania z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska