Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami nałożonymi na  pracodawców wynikającymi z Kodeksu Pracy, systemu ubezpieczeń społecznych. Uzupełnieniem kompleksowości usług biura In+ jest obsługa kadrowo-płacowa, na którą składają się:

 • sporządzanie, kompletowanie dokumentacji pracowniczej (umowy, oświadczenia, dokumenty rejestracyjne, świadectwa pracy, etc.)
 • prowadzenie akt osobowych
 • wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych, aktualizacyjnych pracowników do ZUS
 • kontrola terminowych umów, badań lekarskich, BHP, etc.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników
 • Sporządzanie list płac,
 • Sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • Rozliczenia miesięczne z ZUS przy wykorzystaniu programu PŁATNIK, elektroniczna wysyłka deklaracji,
 • Rozliczenia podatkowe wobec US, wyliczanie zobowiązania od wynagrodzeń pracowników (PIT-4),
 • Sporządzanie informacji Pit-11 dla pracowników, zleceniobiorców
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • Drukowanie informacji ZUS RMUA dla pracowników