Urząd Gminy

 • Zamiast wielu formularzy składany jest jeden – CEIDG, który stanowi zgłoszenie do US, GUS, ZUS
 • Zasada „JEDNO OKIENKO
 • Formularz składamy (lub wysyłamy przez internet) do dowolnego urzędu miasta, gminy
 • Wybór przedmiotu działalności na podstawie PKD – Polska Klasyfikacja Działalności

GUS

 • Na podstawie CEIDG nadawany jest numer REGON (w ciągu 2 dni) z jednoczesnym poinformowaniem właściwych urzędów

ZUS

 • Oddział ZUS właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy
 • W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia przedsiębiorca składa deklarację ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Zgłoszenie pracowników

BANK

 • Umowa z bankiem – rachunek w związku z prowadzoną działalnością
 • Obowiązek przyjmowania płatności powyżej 15.000 EUR na konto firmowe
 • Wskazane regulowanie składek ZUS i podatków za pośrednictwem tego konta
 • Konieczność zgłoszenia kont firmowych w US

US

 • Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania – CEIDG-1
 • Zwolnienia z VAT – obrót w skali roku do 150.000 zł (nie dotyczy usług doradczych, prawniczych, jubilerskich, sprzedaży nowych środków transportu, wyrobów akcyzowych)

Biuro rachunkowe In+

 • Wszelkie czynności związane z zakładaniem firmy są gratis (włączając doradztwo)

  UMOWA Z BIUREM RACHUNKOWYM, PRZECHOWYWANIE KSIĄG, AKTUALIZOWANIE CEIDG, WSPÓŁPRACA US, ZUS, GUS, DORADZTWO PODATKOWE